·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Дюрок(Duroc)
   Това е една от най-старите породи в САЩ. По броя на свинете в САЩ породата винаги е била на първо място.
   Свинете имат бакъреночервен цвят с различни оттенъци. При клане свинете се одират. Породата е от типа за месо, но животните нямат класическата удължена форма на средната част на тялото както ландрасът. Главата е малка, с наведени над очите средно големи към малки уши. Бутовете са много добре развити и оформени. Краката са здрави, с яки кости, пригодени за пасищно отглеждане.
    Живата маса на свинете майки е 230 - 280, а на нерезите - до 350 кг. Плодовитостта е сравнително висока - 9 - 10 прасета в прасило. Дюрокът се признава като порода с много висока скорост на растежа. Месото има добри вкусови качества и висок кланичен рандеман.
   У нас дюрокът е внесен в началото на осемдесетте години с възможности за използуване в промишлено кръстосване и за създаване на хибридни линии.

Дюрок(Duroc)
Дюрок(Duroc)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.