породи:
линкове:
Доенете е много отговорен процес,много важен и от ветеринарно-медицинска гледна точка, защото при неправилно доене на кравите почти във всички случаи се стига до възпалителни процеси на вимето. За да се получи максимално количество мляко и да се запазят животните здрави трябва да се спазват някои условия преди да е започнало самото доене. Задължително доенето прябва да започва по едно и също време, за да се изгради силен условен рефлекс у животните, което от една страна облекчава работата на доячите,
доене
а от друга стимулира животните към млекоотделяне. Недопустими са грубите обноски и побои над животните. Това затормозва млекоотделителния процес, предизвиква задържането на млякото и неиздояване, а това е  причина за възпалителните процеси на вимето. Преди да започне доенето цялата техника и инвентар трябва да се прегледат, почистят и измият. След всяко доене съдовете, доилните апарати и централния млекопровод се измиват и дезинфекцират.
     Различаваме два вида доене:Ръчно и Машинно


доилни апарати
   Ръчно доене. Използва се преди всичко във ферми или в обори, където все още не е доставена доилна техника, когато животните са на открито, след отелване на кравите и при заболяване на вимето. Най-напред се почистват от вътрешната страна задните крайници и вимето.Завързва се опашката за единия от задните крайници. Измива се вимето с хладка или топла вода, след което се подсушава
с тензухена кърпа( най-добре ако кърпата е индивидуална за всяко животно). След това се прави масаж на вимето. Това е много важен момент от цялата подготовка на животното, защото чрез масажа по нервно-хормонален път се отделя хормона окситоцин, който предизвиква отделянето на млякото от млечните алвеоли в цистерната на вимето.Масажът се извършва като се обхващат двете съседни четвъртини, а палците се поставят в браздата, разделяща вимето на лява и дясна част. Правят се кръгови движения от средата към страничните части на вимето. След това пръстите на двете ръце се поставят в надлъжната разделяща бразда, а с палците се правят кръгови двийения по повърхността на вимето, намираща се откъм дояча, отгоре надолу и от средата в страни. Масажът продължава  около 1 минута. Вимето набъбва и се втвърдява, т.е. вимето " узрява". Не трябва да се прекалява с масажа. След масажът се пристъпва към доене на животното. Най-правилно и широко разпространено е така нареченото юмручно доене. При него млечната папила се обхваща в основата с палеца и показалеца, след което последователно се свиват останалите пръсти. Неправилно е да се дои само с два пръста и сгънат палец. Това води до травматизиране на млечния канал и причинява възпаление на вимето.

прилага както в малки, така и в големи говедовъдни ферми. Машинното доене позволява кравите да се доят както в обора, така и в доилна зала.
    По принцип устройството на всяка доилна е едно и също и обхваща следните по-важни елементи: а) машинно отделение, в което са разположени двигателя; б) вакуумпровод; в) централен млекопровод; г) доилни апарати за доене на животните; д) когато доенето се извършва в обора може да се използват и гюмове с вместимост 10 или 20 литра; е) устройство за измиване и дезинфекциране на централния млекопровод, доилните апарати и използваните съдове.

Какво ново?
Доене-важен и отговорен процес
машинно доене
Накрая на доенето се прави заключителен масаж. Това е необходимо защото в горните части на вимето винаги остава малко количество мляко, което съдържа много млечни мазнини. Масажът се извършва както подготвителния, но много по-дълбоко. Продължава също около 1 минута.
   Машинно доене. Машинното доене може да се
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.