·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Дунавска бяла(Danube White)
   Породата е създадена по метода на възпроизводителното кръстосване с участието на породите Българска бяла, Голяма бяла, Ландрас, Пиетрен, новосъздаваната породна група и Хемпшир. Свинете от породата се отличават с хармонично тяло с бяла кожа, прав и широк гръб и добре развита задна част. Главата е средно голяма с леко клепнали напред уши. Краката са тънки и здрави.
   Свинете майки притежават добри възпроизводителни качества (плодовитост 9,5-10,0 прасета) и добро тегловно развитие на прасетата през бозайния период.
Дунавската бяла се характеризира със сравнително добра интензивност на растежа и тънка сланина.Достигат 95кг. живо тегло за 195-210 дни при сравнително тънка сланина(сума в пунктовете C,K и L 42-43мм).
   Свине от тази порода с успех могат да се отглеждат във ферми от различно технологично равнище.
Дунавска бяла свиня(Danube White)
Снимка:Земеделски институт-гр.Шумен
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.