породи:
линкове:
Кавказка овца(Caucasian )
   Създадена е в Ставрополския край и са използвани старите руски мериносови породи, разположени в районите на Северен Кавказ.Използувани са и кочове Американско рамбуйе.
   Кавказките овце се отличават с висока продуктивност. Средната маса на овцете майки е 55 - 58кг, а на кочовете- 90-100кг(максимално160кг)Средната плодовитост на овцете е 120%(максимално140-150%).Вълнодобивът е съответно 5,5 - 6,5кг.Най-високия настриг на вълна от коч е 26кг.Едно от най-ценните качества на кавказките овце са голямата гъстота на вълната,добра дължина 8-8,5см,а при елитните кочове от 9-10 до 12см. и нежност 64-качество.
   Обраслостта на животните е много добра. Вълната е гъста, с добре изразена къдравост и с нормално количество серей.

Кавказка овца(Caucasian )
Кавказка овца(Caucasian )
Кавказка овца(Caucasian )
Кавказка овца(Caucasian )
·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.