породи:
линкове:
Българско кафяво(Bulgarian Brown)
   Тя е на второ място по разпространение след Черношареното .
Българското кафяво говедо е създадено чрез възпроизводително кръстосване на местното сиво говедо с кафяви алпийски  и  кафяви американски говеда.Породата е утвърдена  през 1981г.
  По външен вид  животните от тази порода са много близки до кафявите алпийски.Срещат се животни с по-тъмен или с по- светъл цвят на косъма, с по-груба глава и с лировидни рога, с по-тесни и плитки гърди, със свлачена крупа, саблевидни задни и хиксовидни предни крайници, окосмено и провиснало виме и тъмно оцветяване на вулвата.Тези признаци са унаследени от местното сиво говедо и по тях българското кафяво говедо се различава от кафявото алпийско.Кравите тежат 500-550кг, а биците-800-900кг.Годишната млечност е 3200-3800л с 3,6-3,8% масленост.Млечността може да достигне до 5000-5500кг. с 4%масленост.
  Месодайните качества са много добри.Бичетата при интензивно угояване на 14-15-месечна възраст достигат 450-500кг.

·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
Българско кафяво(Bulgarian Brown)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.
                       
Българско кафяво(Bulgarian Brown)