·ПОРОДИ·ИНФОРМАЦИЯ·ЖИВОТНОВЪДСТВО·ФИНАНСИРАНЕ·СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ·
породи:
линкове:
Хибриди пуйки(Hybrids turkeys)
   На световния пазар, а и у нас се разпространяват предимно трилинейни хибриди.Създават се бащини и майчини линий,като при първите селекцията е насочена към подобряване на носливостта,а при вторите към увеличаване на живата маса и широчината на гърдите.
   Хибридите пуйки притежават бърз растеж, висока преживяемост и много добро оползотворяване на фуражите. Според масата си се делят на леки, средно тежки и тежки. В света по-известни развъдни компаний са: Николас (САЩ, Шоландия); БЮТ (Англия); Хайнбрид (Канада); Бетина (Франция); Рамит (Израел).
В България са внасяни Среден тежък и Голям бял хибрид на канадската "Хайнбрид". Средно тежкият хибрид достига на 16 седмична възраст до 7,9 кг при женските и 14,3 кг. при мъжките (на 20 седмична възраст), като разходът на фураж за 1 кг. прираст е съответно 2,56 кг. и 2,84 кг. От една майка се получават 110 яйца, от тях 90 пуйчета.
   Голям бял хибрид. Мъжките стокови хибриди се угояват до 24 седмична възраст, до достигането на жива маса 19, 3 кг. при разход на фураж 3,32 кг. за 1 кг. прираст. Угоителният период при женските е до 18 седмична възраст, до достигането на 9,7 кг. жива маса при разход на фураж - 2,8 кг.
   Хибрид 88 на "Николас" има високи растежни способности. Женските достигат до 9,4 кг. на 17 седмици при разход на фураж 2,66 кг., а мъжките - съответно 20,4 кг. за 24 седмици при разход на фураж 3,2 кг.за един кг. прираст.
   Биг 6 е най-разпространения хибрид на БЮТ (British United Turkеy) и при угояване на 24 седмици мъжките достигат маса от 21,4 кг., а женските до 20 седмици - 11,9 кг. Разходът на фураж за 1 кг. е 3-3,35 кг.

Хибриди пуйки(Hybrids turkeys)
Хибриди пуйки(Hybrids turkeys)
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.